Sant Cugat del Vallès

Repàs del primer any dels consells de barri

  • Actualitzat:
  • Creat:

Gran feina que fan els nostres vocals i suplents en els sis consells de barri que hi ha a Sant Cugat, així ho hem pogut veure un cop més en una reunió trimestral amb els consellers i conselleres de barri.

Reunió Consellers/es de barri
Reunió Consellers/es de barri

El passat 21 de juliol va tenir lloc una reunió virtual amb vocals titulars i suplents i amb la presència de la nostra regidora Pilar Gorina que també és la presidenta del consell de barri de Mira-sol. Una trobada que va ser molt profitosa on cada conseller o consellera va explicar de primera mà quina és la situació i els temes més importants del seu consell de barri.

Vam posar en comú que a Sant Cugat hi ha realitats molt diferents segons el barri i per això és important aquesta trobada perquè entre tots i totes sàpiguen les problemàtiques de cada barri. També és interessant com hi ha temes que es repeteixen en alguns consells, sobretot en els consells dels districtes més allunyats que han estat durant molts anys oblidats i demanen una resposta urgent de problemes històrics, falta de connectivitat, equipaments educatius o esportius, millor mobilitat, arranjaments, etc.

Cal agrair la predisposició de la presidenta del consell de barri de Mira-sol Pilar Gorina en aquesta trobada, com des de la seva visió de presidenta va explicar com tracten els temes un per un des de la seva presidència i com es pot donar resposta.

La resta d´assistents van agrair la seva presència, ja que van poder comentar amb la regidora temes de ciutat en què té més informació i va servir per poder entendre millor el funcionament de les regidories.

En aquesta reunió també va assistir el secretari d´organització Vicenç San Francisco i va expressar que des de les vocalies dels consells de barri es pot fer moltes coses i crear una bona xarxa de temes a tractar. També va insistir a intentar que hi hagi bones sinergies entre els vocals i els regidors del grup municipal per fer arribar el nostre missatge en tots els barris de la ciutat.