Sant Cugat del Vallès

Exigim al Govern un sistema públic de pensions amb més redistribució i menys desigualtats

  • Actualizado:
  • Creado:

Cal defensar un nou model per reequilibrar el sistema de pensions mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema

El Sistema Públic de Pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats (el 46%).

Les polítiques del PP representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. El Govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents.

Des del PSC de Sant Cugat, considerem que els resultats d'aquesta política son la progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions; la sensació d'incertesa en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els pròxims anys.

Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i en conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals sinó també, i especialment, de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema.

Per aquestes raons cal defensar un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema.

Segons el portaveu socialista a l’ajuntament de Sant Cugat Pere Soler “cal tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015 i garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes d'acord amb l'IPC”. Soler també ha afirmat que “és necessari racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant als pressupostos generals de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions”.

Soler ha volgut destacar que “l’objectiu és incrementar els ingressos del sistema per millorar la seva naturalesa protectora, i adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament el dèficit de gènere, que és la bretxa existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones”.

Per aquests fets, els socialistes hem presentat al Ple Municipal una proposta en aquest sentit.