Sant Cugat del Vallès

Suport a les mobilitzacions per la lluita en la reducció de les llistes d’espera

  • Actualitzat:
  • Creat:

S’ha de poder garantir que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables

Els socialistes de Sant Cugat ens sumem a l’objectiu d’assolir la cobertura sanitària universal per a tothom, denunciant  el trencament que el Govern del Partit Popular ha fet de la Llei General de Sanitat (Llei Lluch) que va garantir la cobertura universal del dret a l’atenció sanitària i a la protecció de la salut.

El decret-Llei del 2012 del Partit Popular exclou d’aquest dret a centenars de milers de persones i el que és més greu als més vulnerables. I a més, ha presentat recurs d’inconstitucionalitat a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya de 27 de juny passat que garantia de nou la Universalització de l’Assistència Sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Segons Pere Soler, portaveu socialista “s’ha de poder garantir que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya siguin atesos dins d’uns temps garantits i raonables”. Cal recordar que aquest aspecte és responsabilitat única i exclusivament de la Generalitat de Catalunya. El Govern anterior de la Generalitat no ha complert cap dels compromisos que havia adquirit de reduir el temps d’espera per a les intervencions quirúrgiques i per a la fase diagnòstica o de visita a l’especialista, així com l’incompliment de l’acord del Parlament de garantir la visita al Centre d’Atenció Primària en 48 hores.

Soler apunta que “cal derogar el Real Decret-Llei del 2012 del Partit Popular i també caldria retirar el recurs d’inconstitucionalitat presentat pel Govern d’Espanya contra la llei d’Universalització de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics”.

Soler ha volgut destacar també que “cal un govern ja i que aquest ha d’establir de manera prioritària les mesures necessàries per disminuir la bossa actual de llista d’espera, i establir uns temps màxims garantits per a tots els serveis sanitaris, garantint la qualitat i l’equitat territorial”.

Per aquests fets, els socialistes donem suport a les mobilitzacions que es portaran a terme durant el dia d’avui per lluitar contra les llistes d’espera a la sanitat pública, i especialment a la concentració que es durà a terme aquesta tarda davant de l’Hospital Mútua de Terrassa on l’agrupació local hi tindrà representació.

Paraules clau: