Sant Cugat del Vallès

Per uns equipaments més polivalents

  • Actualitzat:
  • Creat:

Parlem sobre la manca d'equipaments polivalents a alguns barris i les nostres propostes sobre com millorar aquesta situació

Sant Cugat té una necessitat d'equipaments i d'espais polivalents. Hi ha barris que tenen dèficit d'equipaments per fer-hi cultura, per a ús social, o per a les seves entitats.

Caldria fer una inversió en aquells equipaments que hi ha, i definir els seus usos.

ACCELEREM EL PLA D'EQUIPAMENTS

Cal parlar obertament d'aquells espais o d'aquells edificis que estan en desús o que estan infrautilitzats de quin seria el seu destí, els seus usos, o de quin seria el cost.

ALGUNS ESPAIS EN DESÚS O INFRAUTILITZATS

L'antic Ajuntament: L'edifici de l'antic Ajuntament, on actualment s'ubiquen els serveis del Jutjat de Pau, podrien ubicar altres usos socials i culturals.

Can Quitèria: Creiem que és necessari poder-ho adequar per a altres activitats.

Av. Cerdanyola / Jardins del Vallès: En aquest espai, proposem fer-hi un edifici d'equipaments per a la gent gran, un ambulatori, o per allò que es cregui necessari. Un punt de referència al barri.

Casa de la Haba: Un cop adquirim aquest xalet, hauríem de pensar entre tots i amb la gent del barri que hi farem i quins serveis hi podem donar.

Can Canyameres: Cal donar un nou impuls social al barri amb l'arranjament d'aquesta masia que, juntament amb la biblioteca, esdevindrà una nova centralitat.

Can Rabella: Can Mates necessita un punt de referència per a les seves activitats i els seus serveis, i aquesta masia és l'espai ideal per ser-ho tal com estava previst.

DOTAR D'EQUIPAMENTS A LA CIUTAT ÉS COHESIONAR-LA