Sant Cugat del Vallès

L’Ajuntament facilitarà ajuts per la inspecció tècnica d’edificis (ITE)

  • Actualitzat:
  • Creat:

Gràcies al PSC reberan suport les comunitats afectades amb propietaris amb problemes econòmics, i que puguin realitzar la inspecció i que la desigualtat econòmica no sigui un impediment.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya està demanant el compliment de la realització de les Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE) a aquells edificis amb més de 45 anys d’antiguitat. S’està obligat a realitzar la ITE i que aquesta està regulada en el Decret 67/2015 i l’incompliment de l’obligació de realitzar-la és una falta greu, cosa que pot provocar sancions entre 9.000 i 90.000€ a les comunitats de propietaris.

Aquesta inspecció consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un professional tècnic que determina l’estat de l’edifici i orienta als propietaris en les actuacions a realitzar per a un bon manteniment i conservació d’aquest mateix. Aquest professional ha de ser un arquitecte o aparellador tècnic, contractat per la comunitat afectada perquè en ells recau la responsabilitat.

És necessari millorar la cohesió social entre les diferents comunitats de la ciutat i així poder ajudar a totes aquelles que ho necessitin i que no hi hagi greuge comparatiu a la nostra ciutat..

Caldria un conveni de col·laboració amb el col·legi d’arquitectes i aparelladors i també amb PROMUSA, per tal de posar a l’abast de les comunitats amb problemes econòmics un professional tècnic per realitzar les ITE,  i gestionar ajudes tècniques des de l'Oficina Local d'Habitatge per fer un seguiment d’aquelles comunitats que tenen problemes econòmics, així com obrir una línia de subvencions per que  les comunitats que tinguin un informe negatiu de la ITE puguin fer front a les reparacions pertinents.

Per aquests fets, els socialistes hem presentat al Ple Municipal una proposta en aquest sentit, que adjuntem.

Fitxers adjunts: